Obchodné podmienky

DODACIE PODMIENKY

KONEČNÍ ZÁKAZNÍCI
 
DODACIE LEHOTY
 
Dodacie Lehota sa počítá na pracovné dni .
 
Tovar odosielame každú STREDU (objednávku poslať najneskôr v pondelok do 12,00 hod).  
 
Ak bude vo Stredu, alebo vo čtvrtok v Českej republice, alebo vo Slovenskej republice Štátny sviatok, alebo bude mať naša spoločnosť celozávodnú dovolenku dodacie termíny sa posúvajú alebo ruší.
 
 
PLATOBNE PODMIENKY
 
Zásielkovú službu zabezpečuje Slovenská pošta a.s.
 
S každou zásielkou obdrží zákazník daňový doklad ( faktúru ) .
 
 
SPÔSOB PLATBY
 
Dobierkou - celú sumu vyberie od zákazníka doručovateľ alebo pracovníčka pošty pri prevzatí.
 
Objednávka do 75 € Bez DPH  /dopravné/ poštovné/ dobierkové činí 7,50 €
 
                  nad 75 € Bez DPH / dopravné / poštovné/ dobierkové  činí  0  €
 
Pri vyžiadanom dodaní mimo dané termíny budeme účtovať manipulačný poplatok vo výške 7,50  €.
 
 
OBCHODNÍ PARTNERI
 
DODACIE LEHOTY
 
Dodacie Lehota sa počítá na pracovné dny .
 
Tovar odosielame na dobierku každú STREDU (objednávku poslať najneskôr v pondelok do 12,00 hod. ) 

ZÁVOZEM do Bratislavy ( po dohode) - tovar vozíme vo  ŠTVRTOK (objednávku poslať najneskôr ve stredu do 10,00 hod.)
                      
 
Ak bude vo stredu, alebo vo čtvrtok v Českej republice, alebo vo Slovenskej republice Štátny sviatok, alebo bude mať naša spoločnosť celozávodnú dovolenku dodací termíny sa posúvajú alebo ruší.
 
 
PLATOBNÉ PODMIENKY
 
Zásielkovú službu zabezpečuje Slovenská pošta a.s.
 
S každou zasielkou obdrží zákazník daňový doklad ( faktúru ) .
 
 
SPÔSOB PLATBY
 
Dobierkou - celú sumu vyberie od zákazníka doručovateľ alebo pracovníčka pošty pri prevzatí.
V hotovosti ( len dovoz Bratislava) - celú sumu vyberie od zákazníka vodič od firmy Kleis.
 
Objednávka do 75 € Bez DPH /dopravné/ poštovné/ dobierkové čini 7,50  €.
 
                  nad 75 € Bez DPH / dopravné / poštovné/ dobierkové  čini  0  €.
 
Pri vyžiadanom dodaní mimo dané termíny budeme účtovať manipulačný poplatok vo výške 7,50  €.
 
 
Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho, v zmysloch platných ustanovení § 443 - obch 446. napr, resp . § 601 obch . z.
 
Na akékoľvek otázky ohľadom platobných dodacích podmienok  vám radi odpovieme .

REKLAMÁCIE
Vybavujeme na základe fyzického prevzatia alebo fotografie zaslané emailom. Fotografie musia byť zvlašť na každý poškodený výrobok.
Fotografie poškodeného výrobku musí obsahovať - názov výrobku, expiráciu a viditeľné poškodenia. V emailu musí byť uvedené kedy bol poškodený výrobok dodaný tzn. číslo faktúry.
U fyzického prevzatia musí byť k poškodenému výrobku priložený vždy reklamačný list, ktorý musí mať náležitosti: názov výrobku, expiráciu, dôvod poškodenia a číslo faktúry tzn. kedy bol výrobok dodaný.

Na reklamáciu bude vystavený dobropis. Pokiaľ k reklamácii nebudú uvedené potrebné náležitosti nebudeme reklamáciu akceptovať.