Ako objednať?

AKO OBJEDNAŤ?
Každý zaregistrovaný aj neregistrovaný návštevník nášho obchodu má možnosť využívať nákupný košík .
 
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy mezi kupujúcim a predávajúcim sa riadia obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné .
 
 
OBJEDNÁVANIE TOVARU
 
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova či kancelárie nepretržite.
Objednávať možno iba cez E-shop
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať. Zaväzujeme sa, že budeme dodávať iba tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Českej republiky .
 
Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká v okamihu objednania tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.
 
 
POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
 
Objednávka je najneskôr nasledujúci pracovný deň prijatá. Potvrdenie objednávky je Vam automaticky zaslané na Váš e-mail. V prípade nejasností Vas budeme kontaktovať.
 
 
ZRUŠENIE OBJEDNAVKY
 
Vášu objednávku môžete zrušiť telefonicky iba v prípade, že ešte nebola vyskladnená. Stači uviesť meno a čislo objednávky, ktoré zistíte v prehľade Vašich objednávok, alebo v potvrdení objednávky, zaslanom elektronickou poštou.
 
 
REKLAMÁCIA A ZÁRUKA
 
Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym riadom. Kupujúci je povinný  tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenie. Prípadné Vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota príslušná k jednotlivým druhom tovaru podla platných predpisov Českej republiky.
 
 
POSTUP PRI REKLAMÁCII
 
So všetkými otázky, pripomienky či reklamáciami sa na nás obracajte telefonicky 00421/ 774 721 026; 608 210 000 lebo emailom info@kleis.cz; objednavky@kleis.cz. Reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najrýchlejšie.
 
Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom .