Kontakt

Kleis spol. s r.o.

Brno

Slovenská republika

IČO: 46903577

DIČ: SK46903577

Spoločnosť je zapísaná na Krajskom súde v Brne- oddiel C, vložka 5973

Slovenská republika:

Banka: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 4200028321/6800

Marta Bartošová

+420 724 085 589

sklad@kleis.cz
www.kleis.cz